En kniv for en Bibel

A BIBLE FOR A GUN

En ung brasilianer fortalte nylig til en prest: ?Jeg var på vei for å besøke en venn, og så hørte jeg noen som sang. Lyden av den vakre sangen kom fra en kirke, og jeg gikk opp til døra og skulle snike meg inn. Da kom jeg på at jeg hadde en stor kniv i beltet. Far min hadde sagt at jeg aldri skulle gå inn i en kirke med noe som kunne kalles et våpen, så jeg gjemte kniven under skjorta. Jeg ble utfordret av budskapet jeg hørte i kirken. Snart falt jeg på kne og aksepterte Jesus Kristus som min frelser. Da tenkte jeg at jeg også ville bytte ut kniven med et åndelig våpen. Jeg solgte kniven. Og pengene jeg fikk, brukte jeg til å kjøpe en bibel og en salmebok. På denne måten byttet jeg ut døden med livet.?

Det gikk en voldsbølge over store deler av Sør- og Mellom-Amerika for en tid tilbake, og da satte Bibelselskapet i Puerto Rico i samarbeid med politiet igang et prosjekt som de kalte ?A Bible for a Gun?. Folk kunne komme til en prest og levere inn sine skytevåpen. Så fikk de en bibel i bytte.

Et avsnitt fra Efeserbrevet handler nettopp om de åndelige våpen: Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. (Ef.6,11-17)

Jesus tar avstand fra fysisk maktbruk i kristendommens navn. Vi vet at da Jesus ble arrestert, ville Peter forsvare ham. Han tok sverdet og kuttet av øret til øversteprestens tjener. Men Jesus sa til ham: ?Stikk sverdet på plass igjen, for den som griper til sverd, skal falle for sverd!? Som soldater i Guds hær har vi fått et våpen av en helt annen kvalitet! Vi har en kamp mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. For å overvinne disse fiender, må vi bruke åndelige våpen. Paulus sier at Guds Ord er Åndens sverd. Sverdet kan være et angrepsvåpen. Når vi møter mennesker som sier de er gode nok og at de kan klare seg uten Gud, kan vi møte dem med Rom.3,10-11: ?Det finnes ikke èn som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke èn som er forstandig, ikke èn som søker Gud?. Sverdet kan være et forsvarsvåpen. Når djevelen får oss til å tvile på om vi virkelig er Guds barn, eller når våre medmennesker spør om vi kan kalle oss kristne, vi som sier og gjør så mye galt, da kan vi løfte opp 1.Joh.1,9: ?Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.?

Nå er det vel ingen av oss som går rundt med pistol eller gevær, og det er vel heller ikke så vanlig at vi bruker fysisk håndmakt, men det er mange andre måter vi kan bruke eller misbruke makt på. Da skal vi tenke litt på den brasilianske unggutten. For ham ble det bokstavelig ?A Bible for a Gun?, og han fikk et helt nytt liv. Når vi går videre ut i hverdagen for å vitne eller for å leve som kristne, da la oss bruke det ene, sterke våpen Gud har gitt oss!
Bjørn Mannsverk Portal til frelse.

TRO

Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.

Heb.11.1

Tro er full visshet om det en ikke ser!
Har du valgt å følge Jesus, har du han som Herre i ditt liv? Har du kastet alt ditt eget på Jesus, så din vilje blir Guds vilje?
Gud har utvalgt nettopp deg til å være Hans barn, du er frelst og har fått evig liv ved Jesu død på Golgata, på korset der han gav sitt liv for at vi skulle få tilgivelse for alle våre synder, der blir vi vasket rene i Jesu blod, og vi får vandre frimodig i kraften fra Gud!
Hat kommer ikke fra Gud, Gud er kjærlighet!
Må Gud velsigne deg rikelig og lede deg videre på veien med Han!
Han elsker deg og Han svikter aldri!
Let og du skal finne, be å du skal få, dette er Guds løfter til oss! I Jesu navn amen!

 

Paul Mc Clure: Jesus, We Love You (Live) 

 

 

 Gud Er Evig

Vet du det ikke, har du ikke hørt det?
Herren er den evige Gud
som skapte den vide jord.
Han blir ikke trett eller utmattet,
uransakelig er hans forstand.
Han gir den trette kraft,
og den som ingen krefter har,
gir han stor styrke.
Gutter kan bli trette og slitne,
unge menn kan snuble og falle.
Men de som venter på Herren,
får ny kraft;
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke utmattet,
de går og blir ikke trette. Amen <3

Jes. 4:28-31

Vi er ikke slaver av denne verden, vi erFRI!!!!

Nydelig velsigna lovsang

Jonathan David: No Longer Slaves (Live)Jesu fødsel og død

DET VAR IKKE HUSROM

?Det var ikke husrom for dem?. Slik lyder en setning i juleevangeliet. (Luk.2,7) Og vi har ingen grunn til å klandre vertshuseierne. Det var fullt opp med folk i Betlehem i forbindelse med folketellingen, og Josef og Maria var bare to mennesker i mengden. Ingen i byen visste at det var noe spesielt med det barnet den unge kvinnen snart skulle føde.

Nei, de visste ikke, men vi vet. I snart 2000 år har det vært forkynt at det var en frelser som var født i Davids by, han er Messias, Herren. I over 1000 år har dette vært kjent i vårt eget land. Men hvordan står det til med våre husrom?

Da jeg bodde i Oslo, kjente jeg ei jente som fikk et Jesus-bilde til jul. Og bildet kom snart opp på veggen ? rett over senga hennes. Det var det siste hun så før hun sovnet og det første hun så når hun våknet. Hun kjente Jesus, og dette bildet var med på å gi henne trygghet.

Så gikk det noen år, og jenta ble tenåring. Snart var det bare popsangere og filmstjerner som fylte tankene hennes. Hun klippet ut alle bilder hun fant med idolene sine og limte dem opp på veggene. Etterhvert var det så fullt med bilder på rommet hennes at en knapt kunne se tapeten. Til slutt måtte hun ta ned Jesus-bildet for å få plass til en ny stjerne. Hun hadde ikke hjerte til å kaste det bildet hun før hadde vært så glad i. Men hvor skulle hun plassere det? En gang jeg besøkte henne, spurte jeg hvor hun hadde gjort av Jesus. Da åpnet hun skapdøra, og der ? inne i klesskapet ? hadde hun hengt opp bildet.

Jeg har aldri glemt det som skjedde med dette bildet, og egentlig har det vært en sterk og alvorlig preken. På våre kanter har alle hørt fortellingene om Jesus allerede i tidlige barneår. Om det ikke var foreldre eller besteforeldre som fortalte om Jesus, har de fleste gått på søndagsskole eller barneforening. Men så vet vi at det er så mange ting i livet som trekker i andre retninger.

Juleevangeliet er en vakker fortelling som i dag blir lest i nesten alle verdens land. Det er en beretning som binder oss sammen fordi den forteller om en unik hendelse i verdenshistorien. Men bak den ytre fortellingen finner vi en åndelig sannhet som sprenger grensene for vår fatteevne. ?I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Messias, Herren!? Jeg tror vi må kjenne til den forventning jødene hadde i den gamle pakt for å forstå hvor stort dette var. I mange generasjoner hadde profetene forkynt at Gud ville sende en frelser til Israel. Men sannheten ble større enn profetiene! Guds egen Sønn kom med frelse til alle folkeslag! Dette var så enestående at Gud måtte sende en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang: ?Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker som Gud har glede i!?

Likevel: Det var ikke husrom for dem. Og det ble ikke mer plass senere. Jesus sa det selv: ?Revene har huler, og himmelens fugler har reder; men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.?

Evangeliet forteller på mange måter om et rollebytte. Om vi ikke kan gi husrom til Jesus, er det rikelig plass for oss. Han sa det selv: I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.?

Vi skal glede oss over barnet i krybben og grunne på det store mysteriet at Gud ble menneske. Men en varig juleglede eier vi bare dersom vi ser at jul og påske er en uoppløselig enhet. Hvorfor måtte Gud sende Jesus? Det var for at vi skulle få soning for våre synder! Den som oppdager sammenhengen mellom jul og påske, mellom krybben og korset, mellom Betlehem og Golgata, kan tilbe Jesus som vår bror og Guds Lam!


Bjørn Mannsverk Portal til frelse.

Kristi Offer

Kristi offer tar bort synden

Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene.
Hvert år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse makter ikke loven å gjøre dem som ofrer, fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer?
For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Men ofrene er hvert år en påminning om synd.For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden: Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg;
brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.
Først sier han: Slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hadde du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres fram etter loven.Deretter sier han: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle. Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme ofrene, som aldri kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han: Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Og så: Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Heb.101,18.

 Korset er tomt, Jesus lever,
Ved korset er der frelse, iJesus,
Ved korset er renselse, i Jesu blod.
I Jesus Kristus har vi fått tilgivelse og evig liv, Amen

DEN FINE ADVENTSTIDEN

Da er vi inne i den fineste tiden jeg vet, da vi går med forventning på det som skal komme!
Da vi viser kjærlighet og omtanke mer enn ellers i året! Da Gud får førsteplassen i livet, jeg takker Herren hver eneste dag for at jeg får ta del i Hans godhet og jeg får leve i nåden ved Jesus Kristus! Jeg får ta del i visdommen og kunnskapen ved den Hellige Ånd som bor i meg, den milde gode stemmen som veileder meg dag for dag! takk og lov halleluja og amen! Tenk at vi alle kan ta del i Guds rike, vi er utvalgt av Han!  
Jeg ber om fred over dagen din, Guds fred!

Gud velsigne deg rikelig!

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! :)

Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

Bloggen
Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

Hashtags
Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

Andre nyttige sider
Infobloggen: http://info.blogg.no/
Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere - det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

 

Vi håper du vil trives hos oss!

hilsen teamet bak
blogg.no

 

blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen

 

Les mer i arkivet » Desember 2015 » November 2015
jesuselskerdeg777

jesuselskerdeg777

47, Bergen

Jeg er en kvinne i 40 års alderen. Som elsker Jesus, og livet med mann og 2 hunder. Liker å bake og skrive om forskjellig, interiør er topp. Leser en del, og Boka jeg prøver å lese mest er Bibelen! Hver dag kjenner jeg Guds godhet og kjærlighet som jeg prøver og formidle til alle jeg møter, det er av fri vilje, det er ikke tvang hos Gud, jeg er fri ved Jesus Kristus, alt mitt ligger i glemselens hav. Alt er blitt nytt i Jesu navn <3

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits